Biała Podlaska
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Biała Podlaska
Biała Podlaska
BIP
CWW

konkursy

15.02.2018

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy „Poleski Park Narodowy obszarem chronionym”

Organizatorzy (Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie, Poleski Park Narodowy, Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie) zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy „Poleski Park Narodowy obszarem chronionym”.

Zasady uczestnictwa:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych.

  2. Udział w konkursie jest dobrowolny.

  3. O udziale w konkursie uczniowie powinni poinformować nauczyciela uczącego przyrody, biologii, geografii.

  4. O udziale w konkursie nauczyciele informują organizatora do 10 marca 2018 roku beatawysokinska@o2.pl

  5. Konkurs składa się z etapu szkolnego, okręgowego i ogólnopolskiego.

  6. Etap szkolny odbywa się w macierzystych szkołach do 16 marca 2018 r.

  7. Pytania na etap szkolny przygotowują nauczyciele w macierzystych szkołach.

  8. Każda szkoła typuje tylko 3 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na etapie szkolnym i niezwłocznie przesyła protokoły konkursów na adres: beatawysokinska@o2.pl

  9. Udział w konkursie stanowi zgodę  na publikacje zdjęć wykonanych w trakcie trwania zajęć, w materiałach promocyjnych (Facebook, strona www) Poleskiego Parku Narodowego.

Regulamin w załączniku.

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN