Biała Podlaska
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Biała Podlaska
Biała Podlaska
BIP
CWW

Prace dyplomowe

Prace Dyplomowe Dyrektorów

W ramach kursów kwalifikacyjnych dla oświatowej kadry kierowniczej realizowane są prace dyplomowe uczestników kolejnych grup. Przedstawiamy Państwu ich spis i zachęcamy do korzystania. Udostępniamy je do wglądu w siedzibie Oddziału.

 

Lp.

Nazwisko i imię

Tytuł pracy

Data

1.

Andrzejuk Teresa

Mierzenie jakości pracy gimnazjum

listopad 2000

2.

Chilczuk Janusz

3- letni plan rozwoju Szkoły im. Marii Dąbrowskiej w Rudnie

listopad 2000

3.

Chrzanowska Magdalena

Mierzenie jakości pracy szkoły

listopad 2000

4.

Ciesielska Teresa

Budowanie jakości w szkole – diagnoza wybranych obszarów

listopad 2000

5.

Drejka Tadeusz

Projektowanie planu rozwoju Zespołu Szkół w Serokomli

listopad 2000

6.

Drobczuk Eugeniusz

Modernizacja obiektów i udoskonalanie warunków nauczania w szkole podstawowej w Dubowie przykładem właściwej współpracy szkoły ze środowiskiem

listopad 2000

7.

Flisińska Anna, Misiejuk Bogusława

Budowanie systemu jakości w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

listopad 2000

8.

Gałązka Ryszard

Program Unii Europejskiej ”Socrates” jako pomost integrujący edukację europejską- próba opisu działania w warunkach polskich.

listopad 2000

9.

Gromysz Eugenia, Hołownia Elżbieta

Szkolenia rady pedagogicznej na temat jakości pracy przedszkola

listopad 2000

10.

Gwiazdowska Lesiuk Urszula, Sobota Krystyna

Mierzenie jakości pracy przedszkola

listopad 2000

11.

Hryciuk Teresa

Hospitowanie nauczycieli w szkole

listopad 2000

12.

Iwanowska Teresa

Umiejętności menadżerskie dyrektora szkoły

listopad 2000

13.

Jędrzejewicz Jadwiga, Chodzińska Elżbieta

Szkoła a samorząd teryterialny

listopad 2000

14.

Kosińska Celina

System oceniania - założenia reformy, a sposób ich realizacji w Szkole Podstawowej w Chotyłowie

listopad 2000

15.

Kowalik Grażyna

Z zakresu prowadzenia posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Holeszowie metodami aktywnymi

listopad 2000

16.

Kratiuk Barbara

Wewnętrzne doskonalenie nauczyciela przedszkola

listopad 2000

17.

Kulupa Andrzej

Mierzenie jakości pracy szkoły. Pomiar dydaktyczny

listopad 2000

18.

Kurzajewska Henryka

Współpraca szkoły ze środowiskiem

listopad 2000

19.

Łotys Krystyna

Mierzenie jakości pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim

listopad 2000

20.

Sawczuk Marzenna Maria

Strategia rozwoju Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Konstantynowie

listopad 2000

21.

Mazur Waldemar

Rola dyrektora szkoły we wdrażaniu reformy oświatowej

listopad 2000

22.

Michoń Barbara, Jurzyk Anna

Funkcjonowanie szkolnego systemu oceniania w Szkole Podstawowej w Sarnakach

listopad 2000

23.

Miszta Barbara

Gazeta szkolna – jej budowa: funkcje, w tym wychowawcza

listopad 2000

24.

Moszczuk Jolanta

Program „Zdrowe Przedszkole” w Przedszkolu samorządowym Nr 8 w Białej Podlaskiej

listopad 2000

25.

Nowak Krystyna Zofia

Wychowanie patriotyczne jako element programu wychowawczego szkoły i jego realizacja w Szkole Podstawowej w Paszkach Dużych

listopad 2000

26.

Olesiejuk Przemysław

Mierzenie jakości pracy w ZSZ Nr 2 w Białej Podlaskiej

listopad 2000

27.

Petru Mariola

Szkoła przyjazna dziecku

listopad 2000

28.

Płoszaj Mirosława

Badanie losów absolwentów

listopad 2000

29.

Poleszczuk Bogusława

Mierzenie jakości pracy szkoły

listopad 2000

30.

Rychlik Beata

Proces doskonalenia nauczycieli na przykładzie Przedszkola nr 13 w Białej Podlaskiej

listopad 2000

{PODZIEL}

 

31.

Sawczuk Joanna, Mąka Janusz

Plan rozwoju Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Leśnej Podlaskiej

listopad 2000

32.

Siłuch Elżbieta, Siłuch Jan

Mierzenie jakości pracy szkoły

listopad 2000

33.

Słonecka Katarzyna

Wizja i misja Samorządowego Przedszkola w Drelowie

listopad 2000

34.

Soproniuk Marianna

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli na przykładzie ZS Nr 2 w Parczewie

listopad 2000

35.

Szaniawska Danuta

Funkcja szkoły w upowszechnianiu kultury teatralnej wśród uczniów i społeczności lokalnej na przykładzie Szkoły Podstawowej w Romaszkach

listopad 2000

36.

Szaniawska Wanda

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Sobolach

listopad 2000

37.

Szostak Wiesława

Rola TQM w oświacie. Mierzenie jakości.

listopad 2000

38.

Świętochowska Barbara

Budowanie systemu jakości pracy szkoły. Plan pomiaru jakości pracy szkoły podstawowej

listopad 2000

39.

Tychmanowicz Krystyna

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli

listopad 2000

40.

Wachnik Danuta

Program zarządzania relacjami rodzice-szkoła w SP w Żabikowie

listopad 2000

41.

Zielińska Anna

Monitorowanie procesu rozwojowego dziecka przedszkolnego elementem mierzenia jakości pracy Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Łukowie

listopad 2000

42.

Adamczuk Renata, Wegiera Aleksandra

Strategia rozwoju Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

maj 2001

43.

Biegajło Sławomir

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie szkoły

maj 2001

44.

Denis Wiesława

Zajęcia wychowawczo-profilaktyczne z uczniami kl. I – III w SP w Jaźwinach

maj 2001

45.

Jakimiuk Gustaw

Plan rozwoju ZSZ Nr 3 w Białej Podlaskiej w latach 2001 – 2003.

maj 2001

46.

Kaczmarczyk Małgorzata

Nadzór pedagogiczny

maj 2001

47.

Klimiuk Joanna, Nowicka Bożena

Mierzenie jakości pracy szkoły w zakresie wychowania

maj 2001

48.

Łukaszuk Andrzej

Style kierowania stosowane przez nauczycieli w SP Nr 2 im. B. Prusa w Międzyrzecu Podlaskim.

maj 2001

49.

Meksuła Kazimiera

Wychowanie jako proces integrujący internat, szkołę, rodziców i środowisko w ZSR CKU im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.

maj 2001

50.

Mielniczuk Sławomir, Żelisko Marek

Diagnoza stylów kierowania dyrektorów szkół na przykładzie modelu siatki kierowniczej

maj 2001

51.

Milaniuk Halina

Plan rozwoju Przedszkola Samorządowego w Komarówce Podlaskiej na lata 2001 – 2003.

maj 2001

52.

Mojski Marek

Patron Henryk Sienkiewicz w pracy ZSZ Nr 1 w Łukowie.

maj 2001

53.

Niedziółka Józef

Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży, przyczyny i skutki

maj 2001

54.

Pałucki Henryk

Placówka oświatowa a środowisko lokalne

maj 2001

55.

Pietras Tadeusz

Program rozwoju LO w Radzyniu Podlaskim w latach 2001 – 2006 (wybrane elementy)

maj 2001

56.

Spisacka Stanisława

Motywowanie do pracy nauczycieli szkół medycznych

maj 2001

57.

Stefaniak Jadwiga Ewa

Plan rozwoju, wizja, misja oraz zadania Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Białej Podlaskiej

maj 2001

58.

Stępka Maria Jolanta

Budowanie jakości pracy PG Nr 2 w Białej Podlaskiej

maj 2001

59.

Szczęśniak-Paszkiewicz Elżbieta

Mierzenie jakości pracy w ZS Gimnazjum w Tucznej

maj 2001

60.

Szewczyk Stanisław

Etapy tworzenia i monitoring realizacji programu wychowawczego Publicznego Gimnazjum w Ciciborze Dużym z siedzibą w Woskrzenicach Dużych.

maj 2001

{PODZIEL}

 

61.

Szpyruk Mirosława, Hołota Bogusława

Kierowanie szkołą – analiza różnorodnych ról związanych z kierowaniem z uwzględnieniem roli dyrektora w rozwoju organizacyjnym SP im. Jana Pawła II w Rokitnie.

maj 2001

62.

Trumiński Stanisław

Planowanie pracy Zespołów Zajęć Edukacyjnych w ZSZ Nr 1 w Łukowie ze szczególnym wyróżnieniem pracy Zespołu Zajęć Zawodowych.

maj 2001

63.

Wojarnik Barbara, Mikołajczak Bernadeta

Koncepcja pracy w SP Nr 9 im. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej

maj 2001

64.

Babkiewicz Janusz, Jaroszewicz Marta

Plan rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach na lata 2002-2004

grudzień 2001

65.

Bagłaj Bożena

Projektowanie planu rozwoju Szkoły Podstawowej w Hołowczycach

grudzień 2001

66.

Jasińska – Pykało Grażyna

Program działań typu Public Relations Publicznego Gimnazjum nr 2 w Białej Podlaskiej

grudzień 2001

67.

Kmieć Iwona, Ławecka Małgorzata, Żurawski Marek

Badanie jakości pracy w Szkole Podstawowej nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Łukowie

grudzień 2001

68.

Kondraszuk Anna, Końko Maria

Motywowanie w Zarządzaniu na przykładzie przedszkoli

grudzień 2001

69.

Kopyść Stanisława

Wewnątrzszkolny system oceniania w Zespole Szkół Rolniczych w Jabłoniu

grudzień 2001

70.

Kościan Mariola

Doskonalenie pracy dyrektora placówki oświatowej

grudzień 2001

71.

Michalczuk Renata, Tomaszuk Elżbieta

Przygotowanie nauczyciela do hospitacji diagnozującej

grudzień 2001

72.

Pieńkosz- Doroszuk Danuta

Wewnętrzne doskonalenie nauczycieli Przedszkola

grudzień 2001

73.

Prudaczuk Zofia

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Żeszczynce

grudzień 2001

74.

Sidor Anna

Projektowanie planu rozwoju Szkoły Podstawowej w Niewęgłoszu

grudzień 2001

75.

Sikona Daniel

Szkolny Program Wychowawczy ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej

grudzień 2001

76.

Skrzypiec Lucyna

Projektowanie planu rozwoju Szkoły Podstawowej w Ortelu Książęcym w latach 2001-2004

grudzień 2001

77.

Stefaniak Jarosław

Projektowanie planu rozwoju Szkoły Podstawowej w Ulanie Majoracie

grudzień 2001

78.

Struczyk Wiesława

Organizacja pracy własnej dyrektora szkoły

grudzień 2001

79.

Szydłowski Stanisław

Projektowanie planu rozwoju Szkoły Podstawowej w Rossoszu

grudzień 2001

80.

Białecka Barbara

Dyrektor szkoły w dobie reformy oświatowej

maj 2002

81.

Buczyło Kazimierz

Program rozwoju LO im. Bohaterów Warszawy w Terespolu

maj 2002

82.

Buda Anna Marianna

Plan rozwoju placówki na przykładzie SP w Stoczku

maj 2002

83.

Celińska Małgorzata

Realizacja ścieżki regionalnej. Gmina Drelów i jej zabytki

maj 2002

84.

Fedorowicz Renata

Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkoły podstawowej poprzez apele i turnieje

maj 2002

85.

Giersz Zofia

Plan rozwoju Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim

maj 2002

86.

Goławski Wacław

Rola hospitacji diagnozującej w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły

maj 2002

87.

Gosek Urszula

Placówka specjalna a uspołecznienie – zasady współdziałania szkoły i środowiska

maj 2002

88.

Jakoniuk Agnieszka

Strategia rozwoju Przedszkola Samorządowego w Janowie Podlaskim

maj 2002

89.

Jarosiewicz Zofia

Rola dyrektora szkoły w drodze do zdobywania stopni awansu zawodowego nauczycieli

maj 2002

90.

Karwowska Janina

Program rozwoju SP im.M. Konopnickiej w Drelowie.

maj 2002

{PODZIEL}

121.

Sokołowska Wiesława Maria

Społeczne uwarunkowania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Dubicy

grudzień 2002

122.

Szubarczyk Ireneusz

Wykorzystanie komputera w pracy dyrektora szkoły

grudzień 2002

123.

Tomkowicz Marian

Jak władze samorządowe mogą pomóc szkołom w podnoszeniu jakości pracy ?

grudzień 2002

124.

Wiśniewski Mirosław

Budowanie systemu jakości pracy Szkoły Podstawowej w Paszenkach. Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły.

grudzień 2002

125.

Wojciechowska Małgorzata, Pływacz–Celińska Dorota

Projektowanie planu rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie

grudzień 2002

126.

Zabłocka-Juszczuk Jadwiga

Badanie jakości pracy szkoły

grudzień 2002

127.

Banaszczuk Anna

Projektowanie programu rozwoju Przedszkola w Podedwórzu na lata 2002 – 2005.

maj 2003

128.

Bartoszuk Halina

Szkolny program wychowawczy SP w Dębowej Kłodzie

maj 2003

129.

Chomiuk Artur Maciej

Dyrektor katolickiej szkoły niepublicznej

maj 2003

130.

Chwedoruk Jolanta

Program wychowawczy Gimnazjum Nr 1 w Radzyniu Podlaskim

maj 2003

131.

Demianiuk Mariusz

Skuteczne negocjacje jako umiejętność przydatna w pracy dyrektora

maj 2003

132.

Filipek Teresa

Program profilaktyki w SP w Kodniu

maj 2003

133.

Gmur Wiesława

Szkolny program profilaktyki w ZS w Kobylanach.

maj 2003

134.

Grabek Mirosława

Kompetencje dyrektora Poradni jako menadżera oświaty

maj 2003

135.

Guźdź Anna

Program wychowawczy w SP w Janówce

maj 2003

136.

Kiec Małgorzata

Program profilaktyki SP Nr 7 w Białej Podlaskiej

maj 2003

137.

Kisiel Jacek

Projektowanie planu rozwoju SP w Dokudowie

maj 2003

138.

Korulczyk Wiesława

Przyczyny nieobecności uczniów w szkole

maj 2003

139.

Kot Wioletta,
Sidorowicz Roman

Metoda projektów jako skuteczny sposób kształcenia umiejętności interdyscyplinarnych uczniów

maj 2003

140.

Kulupa Elżbieta

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli na przykładzie PG w Kodniu

maj 2003

141.

Ochnik Mariusz

Realizacja programu wychowania w ZS w Janowie Podlaskim

maj 2003

142.

Pińkowska Małgorzata

Z kart dziejów uczniowskiego ludowego pożarniczego klubu sportowego „Florian” w Dubowie 1994 – 2002.

maj 2003

143.

Polaczuk Zofia

Rozwój PPP w Terespolu

maj 2003

144.

Rzątkowska Urszula

Nadzór pedagogiczny a efektywność działań nauczycieli w zakresie kształtowania kreatywnych postaw uczniów

maj 2003

145.

Saczuk Jolanta

Projekt programu wychowawczego dla szkoły podstawowej

maj 2003

146.

Sawczuk Anna

Edukacja prozdrowotna w SP w Kodeńcu

maj 2003

147.

Sikora Irena

Program profilaktyki

maj 2003

148.

Sobczak Anna

Szkolny program wychowawczy ZSZ Nr 1 w Białej Podlaskiej

maj 2003

149.

Staniszewska Małgorzata

Szkolny program profilaktyki

maj 2003

150.

Sulej Marzena

Komputer w pracy dyrektora

maj 2003

151.

Szałkowska-Kacik Renata

Szkolny program profilaktyki w III LO w Białej Podlaskiej

maj 2003

152.

Szerszeń Jan

Projekt planu rozwoju SOSW w Baczkowie

maj 2003

153.

Wierzchowska Teresa

Ścieżka prozdrowotna SP w Zakrzewie

maj 2003

154.

Zdanowski Leszek

Public Relations w ZS w Janowie Podlaskim

maj 2003

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN