Biała Podlaska
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Biała Podlaska
Biała Podlaska
BIP
CWW

Aktualności

Nowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

W marcu 2013 r. zostały ogłoszone dwa nowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania z listy (Dz. U. z 2013 poz. 354 ) – obowiązujące od 16 marca 2013 r.
     
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 poz. 393) – obowiązujące od 27 marca 2013


Istotą zmiany ww. przepisów było wyłączenie spod przepisów Karty Nauczyciela nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Nowe akty prawne powtarzają co do zasady treść poprzednich rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej oraz zawierają przepisy przejściowe nakazujące stosowanie przepisów dotychczasowego rozporządzenia do wszczętych postępowań w sprawie awansu zawodowego.

Oprac. Maria Kazimierczak

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN