Biała Podlaska
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Biała Podlaska
Biała Podlaska
BIP
CWW

Aktualności

Konkurs na scenariusz lekcji Polska Niepodległa 1918- 2018

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oddział w Białej Podlaskiej zaprasza nauczycieli do udziału w konkursie na scenariusz lekcji lub uroczystości szkolnej Polska Niepodległa 1918- 2018"

Regulamin konkursu:

 

Cele konkursu:

- upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę;

- zainteresowanie nauczycieli tematyką związaną z Narodowym Świętem Niepodległości;

- przeprowadzenie w szkole lekcji lub uroczystości w oparciu o przygotowane  scenariusze.

1. Konkurs adresowany jest do nauczycieli następujących etapów edukacji:

1) przedszkola;

2) klasy 0-3 szkoły podstawowej;

3) klasy 4-8 szkoły podstawowej i gimnazjum ;

4) szkoły  ponadgimnazjalne

2. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie scenariusza lekcji i / lub scenariusza szkolnej uroczystości (akademia, konkurs szkolny, gra miejska, spotkanie ze świadkiem historii, przedstawienie itp.) związanych z Narodowym Świętem Niepodległości.

3. Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie indywidualnie lub w zespole

4. Każdy uczestnik lub zespół może zgłosić jeden scenariusz

5. Udział w konkursie jest bezpłatny

6.  Scenariusz lekcji powinien zawierać następujące elementy:

- tytuł 

- imię i nazwisko autora/autorów scenariusza

- nazwę i adres szkoły, w której pracuje nauczyciel/nauczyciele

- określenie etapu edukacyjnego, dla którego jest pisany scenariusz

- czas trwania zajęć

- cel ogólny i cele szczegółowe

- przebieg zajęć

- teksty, ilustracje, utwory muzyczne lub inne materiały z podaniem ich autorów i źródła pochodzenia w formie załączników.

7. Scenariusz uroczystości powinien zawierać następujące elementy:

- tytuł 

- imię i nazwisko autora/autorów scenariusza

- nazwę i adres szkoły, w której pracuje nauczyciel/nauczyciele

- określenie etapu edukacyjnego, dla którego jest pisany scenariusz

- czas trwania zajęć

- cel ogólny i cele szczegółowe

- przebieg zajęć

- teksty, ilustracje, utwory muzyczne lub inne materiały z podaniem ich autorów i źródła pochodzenia w formie załączników

- projekt oprawy plastycznej przedsięwzięcia.

 

8. Autorzy przekazują scenariusze wraz z prawami autorskimi  na rzecz organizatora.

 

9. Nauczyciele przesyłają zgłoszenie do udziału w konkursie ( załącznik nr 1)

do dnia 30 września 2018 r. na adres: bialapodlaska@lscdn.pl

 

10. Prace konkursowe należy przesłać do 11 listopada 2018 r. na adres:

 

bialapodlaska@lscdn.pl  (wersja elektroniczna)

 

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Kolejowa 8

21-500 Biała Podlaska ( wersja drukowana)

 

11. Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria:

- poprawność merytoryczną

- zastosowanie nowoczesnych metod nauczania

- atrakcyjność przekazu - oryginalność

 

12. Wyróżnione scenariusze zostaną nagrodzone, opublikowane na stronie internetowej LSCDN i zaprezentowane na konferencji Polska Niepodległa 1918- 2018 zorganizowanej przez LSCDN.

13. Nauczyciele wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

Dodatkowych informacji związanych z konkursem udziela nauczyciel konsultant LSCDN

Jolanta Horbowiec tel. 83 3434260

jolanta_horbowiec@onet.pl

Pliki do pobrania

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN