Biała Podlaska
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Biała Podlaska
Biała Podlaska
BIP
CWW

Aktualności

"Lubelska Próba przed Maturą" z matematyki. Edycja 2017/18

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu zaprasza nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału w „Lubelskiej Próbie przed Maturą” z matematyki.

I. Termin przeprowadzenia próbnej matury:

- klasy trzecie: 14.03 (środa) 2018 r. o godzinie 9.00,

- klasy pierwsze i drugie:  23.05 (środa) 2018 r. o godzinie 9.00.

II. Formy zgłaszania szkół

Należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy jednym z poniższych sposobów:

1) w wersji papierowej na adres:
   Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
   ul. Sienkiewicza 5
  22- 400 Zamość
  „Lubelska Próba przed Maturą”

2) faksem na nr : 846393020

3) pocztą elektroniczną na adres: lubelskaproba@poczta.onet.pl (załączamy plik z wypełnionym zgłoszeniem – MS Word)

III. Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 stycznia 2018r.

IV. Arkusze będą przygotowane dla poziomu podstawowego i rozszerzonego – (wersje A i B) .

V. Materiały potrzebne do przeprowadzenia badania ( arkusze, przykładowe schematy oceniania) oraz arkusz kalkulacyjny (analiza ilościowa i jakościowa) zostaną przesłane na adres szkoły  w wersji elektronicznej, najpóźniej na trzy dni przed datą próby.

VI. Wyniki otrzymane po przeprowadzonej próbie szkoła wykorzysta we własnym zakresie.

Będziemy jednak wdzięczni za każdą informację zwrotną dotyczącą próby, która pozwoli w latach następnych doskonalić zarówno organizację, jak i narzędzie pomiarowe.

Pliki do pobrania

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN