Biała Podlaska
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Biała Podlaska
Biała Podlaska
BIP
CWW
 • 24.04.2017
  Aktualny Harmonogram_szkoleń_IV_VI_2017.pdf aktualizowany na bieżąco
  więcej
 • 20.04.2017
  Konferencje informacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli województwa lubelskiego na temat wdrażania nowej podstawy programowej Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych,
  w związku z wdrażaniem nowej podstawy programowej od dnia 3 kwietnia 2017 r. rozpoczyna się w województwie lubelskim cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych dla nauczycieli.
  Szczegółowe informacje i harmonogram konferencji znajdują się na stronie...
  więcej
 • 20.04.2017
  Ogólnopolski Konkurs o Poleskim Parku Narodowym Etap okręgowy - 26 kwietnia 2017, godz 10,00. Do udziału w konkursie zakwalifikowali się wszyscy zgłoszeni przez nauczycieli uczniowie.
  więcej
 • 20.04.2017
  Konferencja Obowiązki dyrektora placówki oświatowej jako kierownika zakładu pracy – cz. II Zapraszamy dyrektorów szkół i placówek oświatowych na bezpłatną konferencję Obowiązki dyrektora placówki oświatowej jako kierownika zakładu pracy – cz. II, która odbędzie 24 maja 2017 roku (środa) w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dominikańska 5, Lublin.

  więcej
 • 20.04.2017
  Seminarium Podsumowanie rocznej pracy szkoły/placówki Zapraszamy dyrektorów szkół i placówek oświatowych na seminarium Podsumowanie rocznej pracy szkoły/placówki, które odbędzie 17 maja 2017 roku (środa) w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dominikańska 5, Lublin.
  więcej
 • 01.04.2017
  Konferencja: „Kształtowanie postaw i wychowanie do wartości”. Zapraszamy chętnych nauczycieli do udziału w bezpłatnej konferencji : „Kształtowanie postaw i wychowanie do wartości”. Konferencja odbędzie się dnia 27 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00 – 13.00, w siedzibie LSCDN w Lublinie, ul. Dominikańska 5.
  więcej
 • 23.03.2017
  Proponowany Harmonogram szkoleń IV-VI 2017r. Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 8
  więcej
 • 20.03.2017
  Rozgrywki rejonowe I Diecezjalnego Konkursu Biblijnego W rejonie bialskim, w II etapie I. Diecezjalnego Konkursu Biblijnego wzięło udział 18 uczestników, którzy z katechetami i bliskimi zgromadzili się w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Białej Podlaskiej.
  więcej
 • 08.02.2017
  ROK 2017 ROKIEM (…) Bł. Honorata Koźmińskiego - konkurs dla uczniów W związku z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku Błogosławionego Honorata Koźmińskiego zapraszamy do udziału w konkursie związanym z postacią Błogosławionego
  więcej
 • 25.01.2017
  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017_po zmianie Minister Edukacji Narodowej na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) dokonał zmiany podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:
  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
  5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.
  więcej
 • 09.01.2017
  VIII Lubelski Turniej Chemiczny dla uczniów gimnazjów Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Wydział Chemii UMCS zapraszają wszystkich zainteresowanych nauczycieli i uczniów gimnazjum z województwa lubelskiego do udziału w Turnieju Chemicznym.
  więcej
 • 01.12.2016
  Programowanie jako język nowoczesnego świata. EDUKACJA INTERAKTYWNA I NAUKA PROGRAMOWANIA W CYFROWEJ SZKOLE to temat konferencji zorganizowanej przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Białej Podlaskiej i JB Multimedia z Białej Podlaskiej w dniu 23.11.2016.
  więcej
 • 30.11.2016
  Lubelska Próba przed Maturą' z matematyki. Edycja 2016/17 W załączniku są szkoły zgłoszone do LPPM
  więcej
 • 01.09.2016
  Oferta edukacyjna 2016/2017 Szanowni Państwo, Przedstawiamy Ofertę edukacyjną LSCDN na rok szkolny 2016/2017.
  więcej
 • 01.09.2016
  Karty zgłoszenia na szkolenia Proponujemy, aby zapisywać się na szkolenia za pośrednictwem systemu działającego na naszej stronie WWW - w działe OFERTA przy pomocy skróconej lub zaawansowanej wyszukiwarki szkoleń.
  Osoby, które nie maja dostępu do sieci internetowej mogą skorzystać z zamieszczonych poniżej wzorów kart. Sugerujemy jednak korzystać z tej formy zapisów w ostateczności.
  więcej
 • 30.08.2016
  Projekt „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” Zachęcamy szkoły do udziału projekcie „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”, finansowanego przez MEN w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w placówkach oświatowych – „Bezpieczna+”. Tytuł projektu: „Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia”
  więcej
 • 30.08.2016
  Podręczniki i ćwiczenia do języka polskiego dla dzieci cudzoziemskich W LSCDN Oddział Biała Podlaska ul. Kolejowa 8 są do odebrania dla zainteresowanych nauczycieli podręczniki i ćwiczenia „ABC po polsku”. Podręczniki zostały wydrukowane w ramach realizacji projektu Stowarzyszenia Vox Humana.
  więcej
 • 08.07.2016
  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Minister Edukacji Narodowej na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:
  więcej
 • 02.05.2016
  „Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym” 2to temat dwóch konferencji, które odbyły się dnia 25.04.2016 w IV LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8.
  więcej
 • 29.02.2016
  Komunikat dla szkół/placówek zamawiających szkolenia w LSCDN Szanowni Państwo,
  uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2016 r. w zasadach finansowania szkoleń, realizowanych przez LSCDN w szkołach/placówkach, nastąpiła zmiana wynikająca z rozporządzenia MEN z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków
  więcej