Biała Podlaska
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Biała Podlaska
Biała Podlaska
BIP
CWW
 • 06.12.2016
  Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość – akcja edukacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych Ministerstwo Rozwoju organizuje czwartą już edycję akcji edukacyjnej Lekcja o Funduszach Europejskich. Tym razem celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wśród młodzieży ponadgimnazjalnej z terenu Polski Wschodniej idei przedsiębiorczości, a także możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich na rozwój własnego biznesu.
  Udział w akcji jest bezpłatny i polega na przeprowadzeniu 45-minutowych lekcji w oparciu o specjalnie przygotowany scenariusz oraz materiały dydaktyczne, m.in. komiks i ćwiczenia dodatkowe. Uczniowie i nauczyciele biorący udział w projekcie będą mieli możliwość wygrania nagród.
  więcej
 • 06.12.2016
  Aktualny Harmonogram_szkoleń_XII_2016.pdf aktualizowany na bieżąco
  więcej
 • 01.12.2016
  Programowanie jako język nowoczesnego świata. EDUKACJA INTERAKTYWNA I NAUKA PROGRAMOWANIA W CYFROWEJ SZKOLE to temat konferencji zorganizowanej przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Białej Podlaskiej i JB Multimedia z Białej Podlaskiej w dniu 23.11.2016.
  więcej
 • 30.11.2016
  Lubelska Próba przed Maturą' z matematyki. Edycja 2016/17 Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału w 'Lubelskiej Próbie przed Maturą' z matematyki.
  więcej
 • 15.09.2016
  Proponowany Harmonogram szkoleń IX-XII 2016r. Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 8
  więcej
 • 01.09.2016
  Granty 2016
  Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji - edukacja włączająca w szkołach ogólnodostępnych dla nauczycieli wszystkich typów szkół
  Informujemy, że LSCDN prowadzi nabór na nieodpłatne szkolenie w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w ramach grantów Lubelskiego Kuratora Oświaty.
  Zadanie nr 17 Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji - edukacja włączająca w szkołach ogólnodostępnych
  Adresaci szkolenia: nauczyciele wszystkich typów szkół ogólnodostępnych
  Liczba godzin szkolenia: 30 godzin dydaktycznych
  Miejsce realizacji: Lublin (w Lublinie limit miejsc został wyczerpany), Chełm
  więcej
 • 01.09.2016
  Oferta edukacyjna 2016/2017 Szanowni Państwo, Przedstawiamy Ofertę edukacyjną LSCDN na rok szkolny 2016/2017.
  więcej
 • 01.09.2016
  Karty zgłoszenia na szkolenia Proponujemy, aby zapisywać się na szkolenia za pośrednictwem systemu działającego na naszej stronie WWW - w działe OFERTA przy pomocy skróconej lub zaawansowanej wyszukiwarki szkoleń.
  Osoby, które nie maja dostępu do sieci internetowej mogą skorzystać z zamieszczonych poniżej wzorów kart. Sugerujemy jednak korzystać z tej formy zapisów w ostateczności.
  więcej
 • 30.08.2016
  Projekt „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” Zachęcamy szkoły do udziału projekcie „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”, finansowanego przez MEN w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w placówkach oświatowych – „Bezpieczna+”. Tytuł projektu: „Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia”
  więcej
 • 30.08.2016
  Podręczniki i ćwiczenia do języka polskiego dla dzieci cudzoziemskich W LSCDN Oddział Biała Podlaska ul. Kolejowa 8 są do odebrania dla zainteresowanych nauczycieli podręczniki i ćwiczenia „ABC po polsku”. Podręczniki zostały wydrukowane w ramach realizacji projektu Stowarzyszenia Vox Humana.
  więcej
 • 08.07.2016
  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Minister Edukacji Narodowej na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:
  więcej
 • 02.05.2016
  „Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym” 2to temat dwóch konferencji, które odbyły się dnia 25.04.2016 w IV LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8.
  więcej
 • 29.02.2016
  Komunikat dla szkół/placówek zamawiających szkolenia w LSCDN Szanowni Państwo,
  uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2016 r. w zasadach finansowania szkoleń, realizowanych przez LSCDN w szkołach/placówkach, nastąpiła zmiana wynikająca z rozporządzenia MEN z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.
  więcej
 • 03.02.2016
  VII Lubelski Turniej Chemiczny dla uczniów gimnazjów Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Wydział Chemii UMCS zapraszają wszystkich zainteresowanych nauczycieli i uczniów gimnazjum z województwa lubelskiego do udziału w Turnieju Chemicznym.
  więcej
 • 02.02.2016
  Pani Jadwiga Romaniuk Kierownik Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Białej Podlaskiej wyrazy wdzięczności
  więcej
 • 28.01.2016
  X Lubelski Międzyszkolny Konkurs Zawodowy "Rok przed dyplomem" LSCDN i doradcy metodyczni Miasta Lublina zapraszają uczniów klas III techników i nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół ponadgimnazjalnych do udziału w X edycji Lubelskiego Międzyszkolnego Konkursu Zawodowego "Rok przed dyplomem". Termin nadsyłania zgłoszeń do 10 marca 2016 r.
  więcej
 • 28.12.2015
  Szlachetna Paczka- zróbmy innym prezent na Święta, aby żyło im się lepiej! Po raz kolejny pracownicy LSCDN Oddział w Białej Podlaskiej włączyli się w ogólnopolską akcję pomocy potrzebującym „Szlachetna Paczka”.
  więcej
 • 15.06.2015
  Wyniki finału VI Lubelskiego Turnieju Chemicznego W dniu 12 czerwca 2015r. odbył się wojewódzki etap VI Lubelskiego Turnieju Chemicznego dla uczniów gimnazjów. Organizatorami tego turnieju są Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Wydział Chemii UMCS w Lublinie. Finał turnieju został przeprowadzony na Wydziale Chemii UMCS.
  więcej
 • 25.06.2014
  Zaproszenie do udziału w programie edukacyjnym „Być przedsiębiorczym – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” W imieniu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do udziału w programie edukacyjnym „Być przedsiębiorczym – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”
  więcej
 • 05.02.2013
  „Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej” Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczyna nabór nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do projektu „Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do nauczycieli przedsiębiorczości lub przedmiotów ekonomicznych szkół ponadgimnazjalnych, które w roku szkolnym 2013/2014 planują realizować obowiązkowy przedmiot uzupełniający ekonomia
  więcej