Biała Podlaska
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Biała Podlaska
Biała Podlaska
BIP
CWW
 • 23.03.2017
  Proponowany Harmonogram szkoleń IV-VI 2017r. Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 8
  więcej
 • 23.03.2017
  Aktualny Harmonogram_szkoleń_III_VI_2017.pdf aktualizowany na bieżąco
  więcej
 • 20.03.2017
  Rozgrywki rejonowe I Diecezjalnego Konkursu Biblijnego W rejonie bialskim, w II etapie I. Diecezjalnego Konkursu Biblijnego wzięło udział 18 uczestników, którzy z katechetami i bliskimi zgromadzili się w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Białej Podlaskiej.
  więcej
 • 20.03.2017
  Wojewódzka konferencja 'Upowszechnianie czytelnictwa i rozwój kompetencji czytelniczych' Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie organizują bezpłatną konferencję wojewódzką dla nauczycieli biblioteki szkolnej i nauczycieli przedmiotów humanistycznych, która odbędzie się
  5 kwietnia br. od godz. 10.00 do 15.00 w WBP im. H. Łopacińskiego przy ulicy Gabriela Narutowicza 4 w Lublinie.
  więcej
 • 08.02.2017
  ROK 2017 ROKIEM (…) Bł. Honorata Koźmińskiego - konkurs dla uczniów W związku z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku Błogosławionego Honorata Koźmińskiego zapraszamy do udziału w konkursie związanym z postacią Błogosławionego
  więcej
 • 25.01.2017
  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017_po zmianie Minister Edukacji Narodowej na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) dokonał zmiany podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:
  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
  5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.
  więcej
 • 09.01.2017
  VIII Lubelski Turniej Chemiczny dla uczniów gimnazjów Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Wydział Chemii UMCS zapraszają wszystkich zainteresowanych nauczycieli i uczniów gimnazjum z województwa lubelskiego do udziału w Turnieju Chemicznym.
  więcej
 • 01.12.2016
  Programowanie jako język nowoczesnego świata. EDUKACJA INTERAKTYWNA I NAUKA PROGRAMOWANIA W CYFROWEJ SZKOLE to temat konferencji zorganizowanej przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Białej Podlaskiej i JB Multimedia z Białej Podlaskiej w dniu 23.11.2016.
  więcej
 • 30.11.2016
  Lubelska Próba przed Maturą' z matematyki. Edycja 2016/17 W załączniku są szkoły zgłoszone do LPPM
  więcej
 • 01.09.2016
  Granty 2016
  Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji - edukacja włączająca w szkołach ogólnodostępnych dla nauczycieli wszystkich typów szkół
  Informujemy, że LSCDN prowadzi nabór na nieodpłatne szkolenie w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w ramach grantów Lubelskiego Kuratora Oświaty.
  Zadanie nr 17 Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji - edukacja włączająca w szkołach ogólnodostępnych
  Adresaci szkolenia: nauczyciele wszystkich typów szkół ogólnodostępnych
  Liczba godzin szkolenia: 30 godzin dydaktycznych
  Miejsce realizacji: Lublin (w Lublinie limit miejsc został wyczerpany), Chełm
  więcej
 • 01.09.2016
  Oferta edukacyjna 2016/2017 Szanowni Państwo, Przedstawiamy Ofertę edukacyjną LSCDN na rok szkolny 2016/2017.
  więcej
 • 01.09.2016
  Karty zgłoszenia na szkolenia Proponujemy, aby zapisywać się na szkolenia za pośrednictwem systemu działającego na naszej stronie WWW - w działe OFERTA przy pomocy skróconej lub zaawansowanej wyszukiwarki szkoleń.
  Osoby, które nie maja dostępu do sieci internetowej mogą skorzystać z zamieszczonych poniżej wzorów kart. Sugerujemy jednak korzystać z tej formy zapisów w ostateczności.
  więcej
 • 30.08.2016
  Projekt „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” Zachęcamy szkoły do udziału projekcie „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”, finansowanego przez MEN w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w placówkach oświatowych – „Bezpieczna+”. Tytuł projektu: „Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia”
  więcej
 • 30.08.2016
  Podręczniki i ćwiczenia do języka polskiego dla dzieci cudzoziemskich W LSCDN Oddział Biała Podlaska ul. Kolejowa 8 są do odebrania dla zainteresowanych nauczycieli podręczniki i ćwiczenia „ABC po polsku”. Podręczniki zostały wydrukowane w ramach realizacji projektu Stowarzyszenia Vox Humana.
  więcej
 • 08.07.2016
  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Minister Edukacji Narodowej na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:
  więcej
 • 02.05.2016
  „Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym” 2to temat dwóch konferencji, które odbyły się dnia 25.04.2016 w IV LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8.
  więcej
 • 29.02.2016
  Komunikat dla szkół/placówek zamawiających szkolenia w LSCDN Szanowni Państwo,
  uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2016 r. w zasadach finansowania szkoleń, realizowanych przez LSCDN w szkołach/placówkach, nastąpiła zmiana wynikająca z rozporządzenia MEN z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków
  więcej
 • 03.02.2016
  VII Lubelski Turniej Chemiczny dla uczniów gimnazjów Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Wydział Chemii UMCS zapraszają wszystkich zainteresowanych nauczycieli i uczniów gimnazjum z województwa lubelskiego do udziału w Turnieju Chemicznym.
  więcej
 • 02.02.2016
  Pani Jadwiga Romaniuk Kierownik Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Białej Podlaskiej wyrazy wdzięczności
  więcej
 • 28.01.2016
  X Lubelski Międzyszkolny Konkurs Zawodowy "Rok przed dyplomem" LSCDN i doradcy metodyczni Miasta Lublina zapraszają uczniów klas III techników i nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół ponadgimnazjalnych do udziału w X edycji Lubelskiego Międzyszkolnego Konkursu Zawodowego "Rok przed dyplomem". Termin nadsyłania zgłoszeń do 10 marca 2016 r.
  więcej